Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Xριστουγεννιάτικη Τράπεζα Αγάπης

Όπως είχαμε ανακοινώσει στο Ναό μας σήμερα Χριστούγεννα του 2011 παραθέσαμε πλούσιο γεύμα που ετοίμασαν οι κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Έφαγαν μαζί μας 25 άτομα και δόθηκαν σε πακέτα 20 μερίδες φαγητού.

Παραθέτουμε φωτογραφίες αλλοιωμένες για να μην προσβάλουμε τις προσωπικότητες των αδελφών μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΜΑΣ !!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΙΝΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ !!


Φαγητό

Προσευχή πριν το φαγητό

Κυρίες Φιλοπτώχου

Ευχαριστία μετά το φαγητό

Φαγητό

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αποστολή τροφίμων στο Παντοπωλείο της Μητροπόλεώς μας

Την 1η Δεκεμβρίου το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ναού  μας έκανε την πρώτη αποστολή τροφίμων που συγκεντρώθηκαν απο ενορίτες, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Μητροπόλεώς μας, που στεγάζεται στο Ι.Ν.Αγ.Κοσμά του Αιτωλού Αμαρουσίου.

Αγρυπνία Αγίου Σπυρίδωνος


Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ι.Μητρ.Κηφισίας

Να θυμίσουμε ότι και στον δικό μας Ναό, όπως άλλωστε και σε άλλους λειτουργεί τράπεζα αγάπης κάθε Δευτέρα.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Καθημερινή ηχητική αναπαραγωγή Καθισμάτων Ψαλτηρίου

Ὑπάρχουν κάποιοι ἀδελφοί μας ποὺ ἐν μέσῳ τῆς πολλῆς ἀσχήμιας τοῦ Διαδικτύου παρουσιάζουν ἔργα οὐσιαστικά.  Προσπάθειες οἱ ὁποῖες ἀνακουφίζουν πάμπολλους ἀδελφούς μας. Κάτι τέτοιο εἶναι καὶ ἡ καθημερινὴ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀναλογοῦντος Καθίσματος τοῦ Ψαλτηρίου.

Καὶ γράφουμε «ἀναλογοῦντος» ἀφοῦ στὴν καθημερινὴ λειτουργικὴ πράξη μοιράζονται τὰ εἴκοσι καθίσματα τοῦ Ψαλτηρίου . Τὴ διάταξη αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν βρεῖτε στὸν σύνδεσμο:

Ὁφείλουμε λοιπὸν πολλὲς εὐχαριστίες στὸν ἀδελφό  EIRYK EMNOSHELE καὶ καταθέτουμε τὴν φιλότιμη προσπάθειά του:

Ἂς μὴν ξεχνοῦμε τὶ εἶπε ὁ γἐροντας Παΐσιος γιὰ τὸν προφ.Δαυὶδ καὶ τὸ Ψαλτήρι του.

"Εὐλογημένη ψυχή, τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο στὸ Θεό. Ζήτα του μὲ εὐγένεια αὐτό ποὺ θέλεις. Ἐάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τοὺς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Θὰ δῆς ἐκεῖνος μὲ τί τρόπο ζητοῦσε ἀπό τὸ Θεό καὶ ἐλάμβανε αὐτό ποὺ ποθοῦσε".
"Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τὸ Χριστό, στεροῦνται τὸν θεῖο φωτισμό, γιατὶ ἄφησαν τὸ προσήλιο σάν τοὺς ἀνοήτους καὶ πηγαίνουν στὸ ἀνήλιο... Βλέπετε τὸ Ψαλτήρι ποὺ εἶναι γραμμένο μὲ θεῖο φωτισμό, τί βαθειά νοήματα ἔχει! Μάζεψε, ἄν θέλης ὅλους τοὺς θεολόγους, ὅλους τοὺς φιλολόγους, καὶ θά δῆς ὅτι ἕναν ψαλμό μὲ τέτοιο βάθος δὲν μποροῦν νά φτιάξουν! Ἐνῶ ὁ Δαβίδ ἦταν ἀγράμματος, ἀλλὰ βλέπεις καθαρά πῶς τὸν ὁδηγοῦσε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ".
"Ὁ Θεός ἔσκυψε καὶ εἶπε στὸ παιδί του τὸν Δαβίδ αὐτά ποὺ θέλει ν' ἀκούη"!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Εκκλησιασμός Σχολείου


          Σήμερα, 18 Ὀκτωβρίου μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, στὴν ἐνορία μας ἐκκλησιάστηκαν τὰ παιδιὰ τῆς Στ’ Ἔκτης τοῦ Α’ Δημοτικοῦ Σχολείου, τὰ ὁποία μάλιστα κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἀνέγνωσαν ὅλα μαζὶ τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸ «Πάτερ ἡμῶν».Στὸ τέλος τῆς Θ.Λειτουργίας διάβασαν τὴν εὐχαριστία τῆς θ.Μεταλήψεως καὶ ἀφοῦ ἄκουσαν κάποιες συμβολὲς ἀπὸ τὶς δασκάλες τους, ἀνεχώρησαν μὲ εἰρήνη καὶ χαρά.


Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Υπάρχει Μισοσαραντισμός;

         Ἡ πα­ρα­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ὑ­πα­γο­ρεύ­ει στὴν κά­θε μη­τέ­ρα ποὺ γεν­νά­ει τέ­κνο, κα­τὰ τὴν τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ἡ­μέ­ρα ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­σή του, νὰ προ­σέρ­χε­ται στὸ να­ό, γι­ὰ νὰ σα­ραν­τί­σει, ἢ γι­ὰ νὰ ἐκ­κλη­σι­ά­σει τὸ παι­δί της. Αὐ­τὴ ἡ συ­νή­θει­α τοῦ σα­ραν­τι­σμοῦ εἶ­ναι πο­λὺ πα­λαι­ά, ἤ­δη ἀ­πὸ τὰ χρό­νι­α τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης.
Ἡ ἴ­δι­α ἡ Πα­να­γί­α μας, ὅ­ταν ἔ­τε­κε τὸν Κύ­ρι­ο μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στὸ κα­τὰ τὴν τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ἥ­με­ρα ἀ­πὸ τῆς Γεν­νή­σε­ώς Του, Τὸν ἔ­φε­ρε στὸ Νο­μι­κὸ Να­ὸ καὶ Τὸν πα­ρέ­δω­σε στὰ χέ­ρι­α τοῦ Δι­καί­ου Συ­με­ών. Αὐ­τὴ τὴν ἱ­ε­ρὰ πα­ρα­δο­ση, τὴν ὁ­ποί­α ἐ­μεῖς ὅ­λοι οἱ χρι­στι­α­νοὶ πα­ρα­λά­βα­με ὡς πα­ρα­κα­τα­θή­κη ἀ­πὸ τὴν ἰ­δί­α τὴ Θε­ο­τό­κο Μα­ρί­α καὶ τὴν Ἀ­πο­στο­λι­κὴ Πα­ρά­δο­ση, δι­α­τη­ρεῖ ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α μέ­χρι σή­με­ρα.
Ὁ χρό­νος τῆς πα­ρα­μο­νῆς τῆς λε­χῶ­νας μέ­σα στὸ σπί­τι εἶ­ναι 40 ἡ­μέ­ρες. Τὴν τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ἐ­ξέρ­χε­ται μὲ τὸν σύ­ζυ­γό της καὶ τοὺς οἰ­κεί­ους της καὶ ἔρ­χε­ται στὸ να­ὸ γι­ὰ νὰ ἐκ­κλη­σι­ά­σει τὸ παι­δί της, νὰ εὐ­λο­γη­θεῖ ἡ ἴ­δι­α καὶ μὲ τὶς εὐ­χὲς τῶν ἱ­ε­ρέ­ων ν᾿ ἀρ­χί­σει καὶ πά­λι νὰ προ­σέρ­χε­ται στὸ Να­ὸ γι­ὰ νὰ ἐκ­κλη­σι­ά­ζε­ται, νὰ λει­τουρ­γεῖ­ται καὶ νὰ με­τα­λαμ­βά­νει τῶν ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων. Ὁ Σα­ραν­τι­σμός, ὅ­πως ἀ­να­φέ­ρει ἡ ἴδι­α ἡ ἀ­κο­λου­θί­α, ἐ­πι­τε­λεῖ­ται: «δι­ὰ τοῦ κα­θα­ρι­σμοῦ ἀ­πὸ πά­σης ἁ­μαρ­τί­ας καὶ ἀ­πὸ παν­τὸς ῥύ­που», καὶ ἡ γυναίκα προ­σέρ­χε­ται στὴν Ἐκ­κλη­σί­α γι­ὰ ν᾿ ἀ­ξι­ω­θεῖ ἀ­κα­τα­κρί­τως νὰ με­τά­σχει στὰ Ἅ­γι­α Μυ­στή­ρι­α.
Οἱ ἡ­μέ­ρες τοῦ Σα­ραν­τι­σμοὺ εἶ­ναι κα­θο­ρι­σμέ­νες. Πολ­λὲς γυ­ναῖ­κες ζη­τοῦν μι­σο­σα­ραν­τι­σμό. Αὐ­τὴ ἡ ὀ­ρο­λο­γί­α προ­ῆλ­θε ἀ­πὸ τοὺς ἰ­δί­ους τοὺς λα­ϊ­κοὺς οἱ ὁ­ποῖ­οι καὶ αὐ­θαι­ρέ­τως ζη­τοῦν τὴν ἀλ­λα­γὴ τῆς ἀ­νὰ τοὺς αἰ­ῶ­νας πα­ρα­δό­σε­ως τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ποὺ θέ­λει τὸν σα­ραν­τι­σμό.
Σ᾿ αὐ­τὸ τὸ ση­μεῖ­ο κα­λὸ εἶ­ναι νὰ ἐ­ξη­γη­θεί τί ὁ­ρί­ζει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας. Μι­σο­σα­ραν­τι­σμὸς δὲν ὑ­πάρ­χει! Ὑ­πάρ­χει μό­νον Σα­ραν­τι­σμὸς ὡς ἀ­κο­λου­θί­α ποὺ δι­α­βά­ζε­ται μό­νο τὴν 40ή ἡ­μέ­ρα ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­ση τοῦ παι­δι­οῦ καὶ μό­νον στὸ Να­ό, πα­ρου­σί­α τῆς μη­τέ­ρας καὶ τοῦ παι­δι­οῦ. Μι­σο­σα­ραν­τι­σμὸς δὲν εἶ­ναι ἡ κα­τὰ τὸ ἥ­μι­συ ἀ­νά­γνω­ση τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας τοῦ Σα­ραν­τι­σμοῦ.
Οἱ πι­στοὶ οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­λοῦν γι­ὰ μι­σο­σα­ραν­τι­σμὸ τὸν ἱ­ε­ρέ­α στὸ σπί­τι τους, θὰ πρέ­πει νὰ ξέ­ρουν ὅ­τι ὁ ἱ­ε­ρέ­ας δὲν ἐ­πι­τρέ­πε­ται νὰ δι­α­βά­σει τὴν ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Σα­ραν­τι­σμοῦ κατ᾿ οἶ­κον, γι­α­τὶ αὐ­τὴ καθ᾿ ἑ­αυ­τὴ ἡ ἀ­κο­λου­θί­α ἐ­πι­γρά­φε­ται ὡς ἀ­κο­λου­θί­α «Εἰς τῷ ἐκ­κλη­σι­ᾶ­σαι τὸ παι­δί­ον» καὶ ὁ ἐκ­κλη­σι­α­σμὸς γί­νε­ται μό­νον στὸ Να­ό.
Προ­φα­νῶς κά­ποι­οι νο­μί­ζουν ὅ­τι ὁ ἱ­ε­ρέ­ας ἐ­πι­σκε­πτό­με­νος τὸ σπί­τι λε­χῶ­νας καὶ δι­α­βά­ζον­τάς τις εὐ­χὲς «τῆς πρώ­της ἡ­μέ­ρας καὶ τῆς ὀ­γδό­ης», ἔ­κα­μαν μι­σο­σα­ραν­τι­σμό. Ὅ­μως αὐ­τὸ πρέ­πει νὰ δι­ευ­κρι­νί­ζε­ται ἀ­πὸ τοὺς ἱ­ε­ρεῖς οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­τὰ τὴν ποι­μαν­τι­κή τους ἐ­πι­σκέ­ψη πρὸς εὐ­λο­γί­α, θὰ πρέ­πει νὰ ἐ­νη­με­ρώ­νουν σω­στὰ ὡς πρὸς τὶ ἱ­ε­ρο­λο­γούν. Ἔτ­σι σι­γὰ σι­γὰ θὰ γνω­ρί­σουν καὶ οἱ πι­στοὶ τὴ λει­τουρ­γι­κή τά­ξη. Πάν­τως μι­σο­σα­ραν­τι­σμὸς δεν ὑ­πάρ­χει, οὔ­τε ὡς ἀ­κο­λου­θί­α, οὔ­τε ὡς τά­ξη!
Πολ­λὲς μη­τέ­ρες λε­χῶ­νες, ἐ­πει­δὴ ἐρ­γά­ζον­ται καὶ θέ­λουν νὰ ἐ­ξέλ­θουν πι­ὸ γρή­γο­ρα ἀ­πὸ τὸ σπί­τι τους, ζη­τοῦν τὸ σα­ραν­τι­σμὸ νω­ρί­τε­ρα ἀπ᾿ τὶς 40 ἡ­μέ­ρες. Αὐ­τὸ ὅ­μως δεν εἶ­ναι σω­στό. Ἡ πα­ρα­δο­ση θέ­λει τὴ λε­χῶ­να 40 ἡ­μέ­ρες στὸ σπί­τι, ὅ­πως ἐ­πί­σης θέ­λει καὶ τὸ παι­δὶ νὰ προ­σέρ­χε­ται μὲ τὴν μη­τέ­ρα τοῦ τὴν 40ή ἡ­μέ­ρα στὸ Να­ό. Ἐ­ὰν ὁ σα­ραν­τι­σμὸς ἐ­πρό­κει­το γι­ὰ ἀ­κο­λου­θί­α ποὺ μπο­ροῦ­σε νὰ τε­λε­σθεῖ πι­ὸ μπρο­στὰ ἢ πι­ὸ με­τά, δὲν θὰ ἔ­παιρ­νε αὐ­τὴ τὴν ὀ­νο­μα­σί­α του ἀ­πὸ τὶς τεσ­σα­ρά­κον­τα ἡ­μέ­ρες. Ἑ­ὰν ὅ­μως ὑ­πάρ­χει σοβαρὴ ἀ­νάγ­κη, ἂς ἐξέρχεται μὲ συ­ναί­σθη­ση.
Σὲ νε­ό­τε­ρο Εὐ­χο­λό­γι­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Σα­λι­βέ­ρου εἰ­σή­χθη μί­α πρω­το­φα­νὴς ἀ­κο­λου­θί­α μὲ τὸν τί­τλο: «Εὐ­χὴ εἰς γυ­ναῖ­κα Λε­χὼ εἴ­κο­σι ἢ δέ­κα πέν­τε ἡ­με­ρῶν». Ἡ εὐ­χὴ αὐ­τὴ «Κύ­ρι­ε ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν ὁ ἀ­λη­θι­νὸς ἄρ­τος τῆς ζω­ῆς.­.­.» δη­μο­σι­εύ­θη­κε γι­ὰ πρώ­τη φο­ρὰ στὸ Εὐ­χο­λό­γι­ο τοῦ Γκό­αρ[1], καὶ ἀ­πὸ ἐ­κεῖ τὴν πῆ­ρε καὶ ὁ Ν. Πα­πα­δό­που­λος καὶ τὴν ἐ­ξέ­δω­σε στὸ Μέ­γα Εὐ­χο­λό­γι­ον τοῦ Σα­λι­βέ­ρου[2].
Αὐ­τὴ ἡ ἀ­κο­λου­θί­α ὄ­σο καὶ ἂν φέ­ρει τί­τλο ποὺ μπο­ρεῖ τυ­χὸν νὰ πα­ρα­πλα­νή­σει, δὲν εἶ­ναι ἀ­κο­λου­θί­α μι­σο­σα­ραν­τι­σμοῦ, ἀλ­λὰ μί­α ἁ­πλὴ εὐ­χὴ σὲ γυ­ναῖ­κά ποὺ ἔ­φε­ρε παι­δὶ στὸν κό­σμο. Ὁ ἴ­δι­ος μά­λι­στα ἐκ­δό­της ση­μει­ώ­νει ἀ­κρι­βῶς κά­τω ἀ­πὸ τὸ τί­τλο, ὅ­τι αὐ­τὴ ἡ εὐ­χὴ μὲ τὸν προ­α­να­φερ­θέν­τα τί­τλο, «προ­σε­τέ­θη ἐν τῇ νῦν ἐκ­δό­σει». Αὐ­τὸ ση­μαί­νει ὅ­τι ἀφ᾿ ἑ­νὸς μὲν εἶ­ναι νε­ό­τε­ρη, καὶ ἀφ᾿ ἑ­τέ­ρου δέ, ὅ­τι δὲν ἀ­παν­τᾶ­ται στὴ χει­ρό­γρα­φη πα­ρά­δο­σή μας ποὺ εἶ­ναι ἀ­ψευ­δὴς καὶ βε­βαί­α. Ἐ­κτὸς τού­του ἡ ὑ­πάρ­ξη αὐ­τῆς τῆς νε­ό­τε­ρης εὐ­χῆς τῶν εἴ­κο­σι ἢ δέ­κα πέν­τε ἡ­με­ρῶν, μπο­ρεῖ νὰ ἐ­ξη­γη­θεῖ μό­νον, ὅ­ταν με­λε­τη­θεῖ σω­στὰ καὶ κα­τα­νο­η­θεῖ ἡ ἀ­νάγ­κη ὕ­παρ­ξής της.
Ἔτ­σι κα­τα­λή­γου­με στὸ συμ­πέ­ρα­σμα ὅ­τι τὴν ἐ­πο­χὴ ἐ­κεί­νη ποὺ δη­μι­ουρ­γή­θη­κε ἡ εὐ­χὴ αὐ­τή, ἐ­πε­βάλ­λε­το ἐκ τῶν ἀ­ναγ­κῶν ἡ γυ­ναῖ­κα ποὺ ἐ­πρό­κει­το νὰ ζυ­μώ­σει τὸ ψω­μὶ τῆς οἰ­κο­γενεί­ας της, νὰ εἶ­ναι κα­θα­ρή ἀ­πὸ παν­τὸς μο­λυ­σμοῦ. Ἡ γυ­ναῖ­κα ἐ­πει­δὴ τό­τε θε­ω­ρούν­ταν ἀ­κά­θαρ­τη με­τὰ τὸν το­κε­τό, ἀ­κό­μα καὶ γι­ὰ νὰ ζυ­μώ­σει, θὰ ἔ­πρε­πε νὰ δι­α­βα­στεῖ ἀ­πὸ τὸν ἱ­ε­ρέ­α, σύμ­φω­να πάν­το­τε μὲ τις ἀν­τι­λή­ψεις τῆς ἐ­πο­χῆς ποὺ γρά­φθη­κε, αὐ­τὴ ἡ ἄ­γνω­στη κα­τὰ τὴν χει­ρό­γρα­φη πα­ρά­δο­ση εὐ­χή. Μό­νο μέ­σα σ᾿ αὐ­τὸ τὸ πλαί­σι­ο μπο­ρεῖ νὰ ἐρ­μη­νευ­θεῖ ἡ ὕ­παρ­ξη αὐ­τῆς τῆς νε­ο­τέ­ρας εὐ­χῆς.
Γι­ὰ τὴν θε­με­λί­ω­ση τῆς ἄπο­ψής μας αὐ­τῆς, ὑ­πο­γραμ­μί­ζου­με μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἴ­δι­α εὐ­χὴ τὴ φρά­ση: «καὶ τὴν ζύ­μην τῶν χει­ρῶν αὐ­τῆς, καὶ πάν­τα τὰ ἔρ­γα τῶν χει­ρῶν αὐ­τῆς, ἵ­να ἀ­νεμ­πο­δί­στως τρέ­φῃ πάν­τας τοὺς ἐν τῷ οἴ­κῳ αὐ­τῆς.­.­.­». Ἄλ­λω­στε ὅ­τι δεν ἐ­πρό­κει­το γι­ὰ μι­σο­σα­ραν­τι­σμὸ φαί­νε­ται καὶ ἀ­πὸ τὴν ἴ­δι­α ὑ­πο­ση­μεί­ω­ση αὐ­τῆς τῆς ἐκ­δό­σε­ως στὴν ὁ­ποί­α ὁ συν­τά­κτης τῆς εὐ­χῆς ἀ­να­φέ­ρει ῥη­τῶς τὰ ἑ­ξῆς: «Ἡ εἴ­σο­δος εἰς τὸ να­ὸ τῆς ἀρ­τι­τό­κου ἐ­πι­τρέ­πε­ται μό­νον ὅ­ταν πλη ρω­θῶ­σιν αἱ ἡ­μέ­ραι τῆς κα­θάρ­σε­ως αὐτῆς, ἤτοι μετὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέρα».         [1] Goar, β' ἔκδοση, Βενετία 1730, σ. 264
[2] Ἀθῆναι 1927, σ. 513

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Το πρόσφορο

Συνεχίζοντας την παράθεση της ποιμαντικής μας δραστηριότητας, 
καταχωρούμε το 4ο φυλλάδιο της σειράς "ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ" , με θέμα το ΠΡΟΣΦΟΡΟ.


Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ενοριακή Σχολή Βυζ. Μουσικής

Απο την περσινή χρονιά λειτουργεί στην ενορία μας παράρτημα της Σχολής Β.Μουσικής της Μητροπόλεώς μας.
Εφέτος με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε 17 νέους μαθητές.

Μαζί με τους περσινούς, ο αριθμός φτάνει στους 30 μαθητές !

Στη Σχολή διδάσκουν Β.Μ. οι καθηγητές: α) Ευστράτιος Νίκας & β) Μύριαμ Μαρίνου.
Τό μάθημα του Τυπικού διδάσκει ο π.Χρυσοβαλάντης.

Απο τα φετινά μαθήματα παραθέτουμε κάποιες φωτογραφέις και βίντεο.
Ποιμαντική επίσκεψη στα Σχολεία

Τό δυήμερο Τρίτης (11/10) καί Τετάρτης (12/10) οι εφημέριοι του Ναού μας επισκέφθηκαν τα δύο Δημοτικά Σχολεία της περιοχής μας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση δασκάλων και παιδιών για τις ενοριακές μας δραστηριότητες και κυρίως για τα Κατηχητικά Σχολεία του Ναού μας.

Δόθηκαν κεράσματα στους δασκάλους καθώς και ένας Εσταυρωμένος Χριστός για να κοσμεί τις αίθουσες των διδασκόντων.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν πλαστικοποιημένες εικόνες ή σελιδοδείκτες.

Πραγματικά η όλη ατμόσφαιρα και στα δύο σχολεία ήταν μυσταγωγική, αφού τα παιδιά με λαχτάρα μας χαιρετούσαν, η υποδοχή απο τους δασκάλους χαροποιός και περισσότερο ακόμα απο τις δύο διευθύντριες με τις οποίες υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σχετικά με τους μηνιαίους εκκλησιασμούς ανα τάξη των παιδιών, αλλά και την διδασκαλία κάποιων μαθημάτων στο χώρο του Ναού μέσω online p/c projector που διαθέτει ο Ναός.
 Προτάθηκε επίσης απο τους εφημερίους η προβολή παιδικών ταινιών στο Ναό με τη συμμετοχή των Σχολείων.


Απο τις επισκέψεις, παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Εορτή ΚΑΠΗ Αγ.Στεφάνου

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο της Δημ.Κοινότητας του Αγ.Στεφάνου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για την τρίτη ηλικία, εκδήλωση του ΚΑΠΗ Αγ.Στεφάνου, με την παρουσία της ορχήστρας λαικής μουσικής, που αποτελούν το δεξιό χορό του Ναού μας, υπο την καθοδήγηση του καθηγητού κ.Ευστρατίου Νίκα.

Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα
  Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2011
Βίντεο απο τη Συναυλία της 25/9

Θρήνος Παναγίας (Ν.Καρατζή)

        Παπαλάμπραινα (παπα Χρίστος)


                                                  Πουλάκι ξένο (Χρ.Μητροπάνος)


                                              Σαν τα μάρμαρα της πόλης (Χρ.Τσιαμούλης)

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ἐκκλησιασμός


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΛΟ­ΓΟΣ Θʹ.
Πε­ρὶ το
μ κα­τα­φρο­νεῖν τς το Θε­οῦ Ἐκ­κλη­σί­ας κα τν ἁ­γί­ων μυ­στη­ρί­ων.

Παρ᾿ ὅλα αὐτά, λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔρχονται στὴν ἐκκλησία. Τί θλιβερό! Στοὺς χοροὺς καὶ στὶς διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τὶς ἀνοησίες τῶν τραγουδιστῶν τὶς ἀκοῦμε μὲ εὐχαρίστηση. Τὶς αἰσχρολογίες τῶν ἠθοποιῶν τὶς ἀπολαμβάνουμε γιὰ ὦρες, δίχως νὰ βαριόμαστε. Καὶ μόνο ὅταν μιλάει ὁ Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε καὶ ζαλιζόμαστε. Μὰ καὶ στὰ ἱπποδρόμια, μολονότι δὲν ὑπάρχει στέγη γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς θεατὲς ἀπὸ τὴ βροχή, τρέχουν οἱ περισσότεροι σὰν μανιακοί, ἀκόμα κι ὅταν βρέχει ραγδαῖα, ἀκόμα κι ὅταν ὁ ἄνεμος σηκώνει τὰ πάντα. Δὲν λογαριάζουν οὔτε τὴν κακοκαιρία οὔτε τὸ κρύο οὔτε τὴν ἀπόσταση. Τίποτα δὲν τοὺς κρατάει στὰ σπίτια τους. Ὅταν, ὅμως, πρόκειται νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, τότε καὶ τὸ ψιλόβροχο τοὺς γίνεται ἐμπόδιο. Κι ἂν τοὺς ρωτήσεις, ποιὸς εἶναι ὁ Ἀμὼς ἢ ὁ Ὀβδιού, πόσοι εἶναι οἱ προφῆτες ἢ οἱ ἀπόστολοι, δὲν μποροῦν ν᾿ ἀνοίξουν τὸ στόμα τους. Γιὰ τ᾿ ἄλογα, ὅμως, τοὺς τραγουδιστὲς καὶ τοὺς ἠθοποιοὺς μποροῦν σὲ πληροφορήσουν μὲ κάθε λεπτομέρεια. Εἶναι κατάσταση αὐτή;

Γιορτάζουμε μνῆμες ἁγίων, καὶ σχεδὸν κανένας δὲν παρουσιάζεται στὸ ναό. Φαίνεται πὼς ἡ ἀπόσταση παρασύρει τοὺς χριστιανοὺς στὴν ἀμέλεια· ἢ μᾶλλον ὄχι ἡ ἀπόσταση, ἀλλὰ ἡ ἀμέλεια μόνο τοὺς ἐμποδίζει. Γιατί, ὅπως τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀγαθὴ προαίρεση καὶ ζῆλο νὰ κάνει κάτι, ἔτσι καὶ τὸν ἀμελῆ, τὸν ρᾴθυμο καὶ ἀναβλητικὸ ὅλα μποροῦν νὰ τὸν ἐμποδίσουν.

Οἱ μάρτυρες ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Ἀλήθεια, κι ἐσὺ λογαριάζεις μία τόσο μικρὴ ἀπόσταση; Ἐκεῖνοι θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὸ Χριστό, κι ἐσὺ δὲν θέλεις οὔτε λίγο νὰ κοπιάσεις; Ὁ Κύριος πέθανε γιὰ χάρη σου, κι ἐσὺ Τὸν περιφρονεῖς; Γιορτάζουμε μνῆμες ἁγίων, κι ἐσὺ βαριέσαι νὰ ἔρθεις στὸ ναό, προτιμώντας νὰ κάθεσαι στὸ σπίτι σου; Καὶ ὅμως, πρέπει νὰ ἔρθεις, γιὰ νὰ δεῖς τὸ διάβολο νὰ νικιέται, τὸν ἅγιο νὰ νικάει, τὸ Θεὸ νὰ δοξάζεται καὶ τὴν Ἐκκλησία νὰ θριαμβεύει.

«Μὰ εἶμαι ἀμαρτωλός», λές, «καὶ δὲν τολμῶ ν᾿ ἀντικρύσω τὸν ἅγιο». Ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶσαι ἁμαρτωλός, ἔλα ἐδῶ, γιὰ νὰ γίνεις δίκαιος. Ἢ μήπως δὲν γνωρίζεις, ὅτι καὶ αὐτοὶ ποὺ στέκονται μπροστὰ στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, ἔχουν διαπράξει ἁμαρτίες; Γι᾿ αὐτὸ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς νὰ ὑποφέρουν καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ κάποια πάθη, ὥστε νὰ κατανοοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ νὰ συγχωροῦν τοὺς ἄλλους.

«Ἀφοῦ, ὅμως, δὲν τήρησα ὅσα ἄκουσα στὴν ἐκκλησία», θὰ μοῦ πεῖ κάποιος, «πῶς μπορῶ νὰ ἔρθω πάλι;». Ἔλα νὰ ξανακούσεις τὸν θεῖο λόγο. Καὶ προσπάθησε τώρα νὰ τὸν ἐφαρμόσεις. Ἂν βάλεις φάρμακο πάνω στὸ τραῦμα σου καὶ δὲν τὸ ἐπουλώσει τὴν ἴδια μέρα, δὲν θὰ ξαναβάλεις καὶ τὴν ἑπόμενη; Ἂν ὁ ξυλοκόπος, ποὺ θέλει νὰ κόψει μία βελανιδιά, δὲν κατορθώσει νὰ τὴ ρίξει μὲ τὴν πρώτη τσεκουριά, δὲν τὴ χτυπάει καὶ δεύτερη καὶ πέμπτη καὶ δέκατη φορά; Κάνε κι ἐσὺ τὸ ἴδιο.

Ἀλλά, θὰ μοῦ πεῖς, σ᾿ ἐμποδίζουν νὰ ἐκκλησιαστεῖς ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ ἐργαστεῖς. Ὅμως δὲν εἶναι εὔλογη καὶ τούτη ἡ πρόφαση. Ἑφτὰ μέρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Αὐτὲς τὶς ἑφτὰ μέρες τὶς μοιράστηκε ὁ Θεὸς μαζί μας. Καὶ σ᾿ ἐμᾶς ἔδωσε ἕξι, ἐνῷ γιὰ τὸν ἑαυτό Του ἄφησε μία. Αὐτὴ τὴ μοναδικὴ μέρα, λοιπόν, δὲν δέχεσαι νὰ σταματήσεις τὶς ἐργασίες;

Καὶ γιατί λέω γιὰ ὁλόκληρη μέρα; Ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε στὴν περίπτωση τῆς ἐλεημοσύνης ἡ χήρα του Εὐαγγελίου, τὸ ἴδιο κάνε κι ἐσὺ στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς μιᾶς μέρας. Ἔδωσε ἐκείνη δυὸ λεπτὰ καὶ πῆρε πολλὴ χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Δάνεισε κι ἐσὺ δυὸ ὧρες στὸ Θεό, πηγαίνοντας στὴν ἐκκλησία, καὶ θὰ φέρεις στὸ σπίτι σου κέρδη ἀμέτρητων ἡμερῶν. Ἂν ὅμως δὲν δέχεσαι νὰ κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ᾿ αὐτή σου τὴ στάση χάσεις κόπους πολλῶν ἐτῶν. Γιατὶ ὁ Θεός, ὅταν περιφρονεῖται, γνωρίζει νὰ σκορπίζει τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώνεις μὲ τὴν ἐργασία τῆς Κυριακῆς.

Μὰ κι ἂν ἀκόμα ἔβρισκες ὁλόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο ἀπὸ χρυσάφι καὶ ἐξ αἰτίας του ἀπουσίαζες ἀπὸ τὸ ναό, θὰ ἦταν πολὺ μεγαλύτερη ἡ ζημιά σου· καὶ τόσο μεγαλύτερη, ὅσο ἀνώτερα εἶναι τὰ πνευματικὰ ἀπὸ τὰ ὑλικά. Γιατί τὰ ὑλικὰ πράγματα, κι ἂν ἀκόμα εἶναι πολλὰ καὶ τρέχουν ἄφθονα ἀπὸ παντοῦ, δὲν τὰ παίρνουμε στὴν ἄλλη ζωή, δὲν μεταφέρονται μαζί μας στὸν οὐρανό, δὲν παρουσιάζονται στὸ φοβερὸ ἐκεῖνο βῆμα τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ πολλὲς φορές, καὶ πρὶν ἀκόμα πεθάνουμε, μᾶς ἐγκαταλείπουν. Ἀντίθετα, ὁ πνευματικὸς θησαυρὸς ποὺ ἀποκτοῦμε στὴν ἐκκλησία, εἶναι κτῆμα ἀναφαίρετο καὶ μᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ.

«Ναί, ἀλλὰ μπορῶ», λέει κάποιος ἄλλος, «νὰ προσευχηθῶ καὶ στὸ σπίτι μου». Ἀπατᾷς τὸν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε. Βεβαίως, εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχηθεῖς καὶ στὸ σπίτι σου· εἶναι ἀδύνατον ὅμως νὰ προσευχηθεῖς ἔτσι, ὅπως προσεύχεσαι στὴν ἐκκλησία, ὅπου ὑπάρχει τὸ πλῆθος τῶν πατέρων καὶ ὅπου ὁμόφωνη κραυγὴ ἱκεσίας ἀναπέμπεται στὸ Θεό. Δὲν σὲ ἀκούει τόσο πολὺ ὁ Κύριος ὅταν Τὸν παρακαλεῖς μόνος σου, ὅσο ὅταν Τὸν παρακαλεῖς ἑνωμένος μὲ τοὺς ἀδελφούς σου. Γιατὶ στὴν ἐκκλησία ὑπάρχουν περισσότερες πνευματικὲς προϋποθέσεις ἀπ᾿ ὅσες στὸ σπίτι. Ὑπάρχουν ἡ ὁμόνοια, ἡ συμφωνία τῶν πιστῶν, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, οἱ εὐχὲς τῶν ἱερέων. Γι᾿ αὐτό, ἄλλωστε, οἱ ἱερεῖς προΐστανται τῶν ἀκολουθιῶν· γιὰ νὰ ἐνισχύονται μὲ τὶς δυνατότερες εὐχὲς τοὺς οἱ ἀσθενέστερες εὐχὲς τοῦ λαοῦ, κι ἔτσι ὅλες μαζὶ ν᾿ ἀνεβαίνουν στὸν οὐρανό.

Ὅταν προσευχόμαστε ὁ καθένας χωριστά, εἴμαστε ἀνίσχυροι· ὅταν ὅμως συγκεντρωνόμαστε ὅλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιὸ δυνατοὶ καὶ ἑλκύουμε σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Κάποτε ὁ ἀπόστολος Πέτρος βρισκόταν ἁλυσοδεμένος στὴ φυλακή. Ἔγινε ὅμως θερμὴ προσευχὴ ἀπὸ τοὺς συναγμένους πιστούς, κι ἀμέσως ἐλευθερώθηκε. Τί θὰ μποροῦσε, ἑπομένως, νὰ εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴν κοινὴ προσευχή, ποῦ ὠφέλησε κι αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς στύλους τῆς Ἐκκλησίας;

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Φιλόπτωχο Ταμείο


            Τὸ ἐ­νο­ρι­α­κὸ φι­λό­πτω­χο τα­μεῖ­ο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου (Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου) εἶ­ναι ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­νο­ρι­α­κὰ φι­λο­πτω­χὰ τα­μεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου & Ὠ­ρω­ποῦ καὶ εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νο γι­ὰ κά­θε ἐ­νο­ρί­τη ποὺ ἔ­χει οἰ­αν­δή­πο­τε ἀ­νάγ­κη σὲ ὑ­λι­κή, ἠ­θι­κὴ ἢ ἄλ­λου εἶ­δους βο­ή­θει­α ἢ συμ­πα­ράσταση.

            Ἡ ἐ­νο­ρι­α­κὴ ὁ­μά­δα φι­λο­πτώ­χου δρά­σε­ως τοῦ Να­οῦ μας ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τὶς κυ­ρί­ες

 1. Δρα­κού­λη Βα­σι­λι­κή
 2. Κα­ρα­κων­σταν­τὴ Βα­σι­λι­κή
 3. Δε­βε­ρά­κη Χα­ρί­κλει­α          
 4. Πα­να­γι­ώ­του Ἀγ­γε­λι­κή      
 5. Κου­λου­ψό­υ­ζη Ἀ­να­στα­σί­α
 6. Βα­φει­ά­δου Χρι­στί­να                      
 7. Γι­α­κου­μί­δου Σμα­ρώ            
 8. Ζάγ­κα Πα­ρα­σκευ­ή 
 9. Θε­ο­δώ­ρου Χρυ­σού­λα
 10. Γα­ϊ­τά­νη Χρι­στί­να  

Κα­τὰ τὸ χρο­νι­κὸ δι­ά­στη­μα Ἰ­α­νου­α­ρί­ου – Αὐ­γού­στου 2011
τὸ Φι­λο­πτω­χο Τα­μεῖ­ο τῆς ἐ­νο­ρί­ας σου

 • Εἰ­σέ­πρα­ξε ἀ­πὸ Δω­ρε­ὲς ἐ­νο­ρι­τῶν καὶ ἀ­πὸ τὸ κυ­τί­ο ποὺ βρί­σκε­ται στὸ Να­ό τὸ πο­σὸ τῶν: 1.275 €
 • Πα­ρεῖ­χε βο­η­θή­μα­τα σὲ χρή­ζον­τες ἀ­δελ­φούς μας ὕ­ψους: 3.120 €
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε
  1. τὸ Γη­ρο­κο­μεῖ­ο τῆς πε­ρι­ο­χῆς μας «Νέ­α Θάλ­πη»
  2. τὸ Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας ποὺ στε­γά­ζει Γη­ρο­κο­μεῖ­ο καὶ Ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο
 • Ἀ­πέ­στει­λε κού­τες με ρου­χι­σμό
  1. Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λὴ τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Μα­γα­δα­σκά­ρης (Ἀ­φρι­κή)
  2. Γυ­ναι­κεῖ­ες φυ­λα­κὲς Θη­βῶν
  3. Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας
 • Στή­ρι­ξε δύ­ο παι­δι­ὰ ἐ­νο­ρι­τῶν μας πλη­ρώ­νον­τας τὰ μη­νι­αῖ­α δί­δα­κτρα τοῦ Φρον­τι­στη­ρί­ου Ἀγ­γλι­κῶν τους.
 • Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Πρό­γραμ­μα «Βο­ή­θει­α στὸ Σπί­τι» τοῦ Δή­μου μας, δί­δον­τας ρου­χι­σμό καὶ τρό­φι­μα
 • Συ­νερ­γά­στη­κε ποι­κο­λο­τρό­πως μὲ τὸ Πο­λυι­α­τρεῖ­ο τοῦ Δή­μου μας
 • Πα­ρεῖ­χε σα­κού­λες μὲ τρό­φι­μα τὴν Πα­σχα­λι­νὴ πε­ρί­ο­δο σὲ 30 οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε κα­τά­κοι­τους, ἀ­νήμ­πο­ρους ἢ πτω­χοὺς συμ­πα­τρι­ώ­τες μας
Εἶ­ναι  πράγ­μα­τι πολ­λά!
Ὄ­μω­ς  οἱ ἀ­ναγ­κες στὴν ἐ­νο­ρί­α μας καὶ στὴν πα­τρί­δα μας αὐ­ξά­νον­ται! Τώ­ρα ποὺ ἠ οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­ση ἀγ­γί­ζει κα­θη­με­ρι­νὰ πε­ρισ­σο­τέ­ρους συ­ναν­θρώ­πους μας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἀλ­λὰ καὶ θέ­λου­με σὰν Ἐκ­κλη­σί­α νὰ δη­μι­ουρ­γή­σου­με:

Ἀ­πὸ 1 Ὀ­κτω­βρί­ου ὀρ­γα­νω­νό­μα­στε κα­λύ­τε­ρα καὶ ἔτ­σι:

 • Θὰ προ­σφέ­ρου­με σι­σί­τι­ο φα­γη­τοῦ κά­θε Δευ­τέ­ρα
 • Θὰ λαμ­βά­νου­με καὶ θὰ δί­δου­με ρου­χι­σμὸ κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ μόνο

ΚΥ­ΡΙ­Α­ΚΗ

ΠΑ­ΡΑ­ΔΟΣΗ-
ΠΑ­ΡΑ­ΛΑ­ΒΗ
ΡΟΥ­ΧΩΝ

10.30 -12.00

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ

ΣΙ­ΣΙ­ΤΙ­Ο
11.00 – 13.00


Βο­η­θή­στε μας
            Ἂν γνω­ρί­ζε­τε κά­ποι­ον συ­νάν­θρω­πο μας ποὺ ἔ­χει ἀ­νάγ­κη βο­η­θεί­ας,  ἐ­νη­με­ρῶ­στε το­ν  ὅ­τι ἡ ἐ­νο­ρί­α του τὸν πε­ρι­μέ­νει νὰ τὸν ἀ­κού­σει καὶ νὰ τοῦ συμ­πα­ρα­στα­θεῖ. 
            Μπο­ρεῖ­τε καὶ ἐ­σεῖς νὰ μᾶς ἐ­νη­με­ρώ­σε­τε σχε­τι­κά.
Ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μὲ τις κυ­ρί­ες τοῦ Φι­λο­πτώχου κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ με­τὰ τὴν Θ. Λει­τουρ­γί­α. 
Γι᾿ αὐ­τὸ χτυ­πά­με τὴν πόρ­τα καὶ τῆς δι­κῆς σου καρ­διᾶς !!
Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ὅ­λους τοὺς ἐ­νο­ρί­τες
 • γι­ὰ τὴν συμ­πα­ρα­στά­σή τους στὸ ἔρ­γο τοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου
 • γι­ὰ τὴν προ­μή­θει­α τῶν ῥού­χων
 • γι­ὰ τὴν συμ­με­το­χή σας στὶς ἀν­θρω­πι­στι­κὲς ἀ­πο­στο­λὲς τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • γι­ὰ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ συν­δρο­μή σας στὸν Ἔ­ρα­νο τῆς Ἀ­γά­πης, καὶ στὸ κου­τί τοῦ Φι­λο­πτώχου Τα­μεί­ου

Νὰ εὔ­χε­σθε τὸ ἔρ­γο τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τὸ δι­κό σας ἔρ­γο, νὰ αὐ­ξά­νει καὶ νὰ πι­ά­νει τό­πο.

Ὁ πρό­ε­δρος τοῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου

Πρε­σβύ­τε­ρος
Χρυσοβαλάντης Θ. Θεοδώρου


Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Αύγουστος στο Άγιον Όρος

                                                       ΑΠΟΨΗ  ΚΕΛΛΙΩΝ  ΚΑΡΥΩΝΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (1)


        
             ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (2)