Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

EΝΙΣΧΥΣAΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ !!

TΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (30-8-2012) EΝΙΣΧΥΣAΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Αρ.Λογ.Τραπέζης Ερανικής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ι.Ν.
Εθνική Τράπεζα: 662/296021-40