Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος

Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε στὶς 8 Ἰουνίου 2010 ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωπού κ. Κυρίλλου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.
Πλῆθος κόσμου κατέκλησε ἀπό νωρίς τόν ναό, οἱ ὁποῖοι ὑποδέχθηκαν τόν νέο του μητροπολίτη μέ ροδοπέταλα καί λουλούδια.
Στήν ἐνθρόνιση παρέστησαν πλειάδα Ἀρχιερέων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τόν Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο προσφώνησε ὁ μέχρι πρό τινος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσο-γαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.
Ὁ κ. Νικόλαος μεταξύ ἄλλων τόνισε: «Ἡ σημερινή μέρα, ἀναμενόμενη ἐπί μακρόν, εἶναι γιά τή Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωπού μέρα χαρᾶς μεγάλης καί συμπυκνωμένης ἐλπίδος. Στό φόντο της, πικρές ἀναμνήσεις, καί ἀνεπίτρεπτες ἀπογοητεύσεις σβήνουν διακριτικά. Εἶναι μέρα ἱστορική, ἀφοῦ ὑποδεχόμαστε τόν πρῶτο Μητροπολίτη τῆς νεοΐδρυτης αὐτῆς Μητροπό-λεως. Εἶναι ὄμως καί σημαδιακή, ἀφοῦ φέρνει τό μήνυμα τῆς ἀποκαταστάσεως μίας χρονίζουσας ἐκκρεμότητας στόν πολύπαθο λαό της. Γι’ αὐτό καί αἰσθάνομαι ὄτι ὀφείλω μαζί μέ τό θερμό καί ἐγκάρδιο καλωσόρισμα τοῦ νέου Μητροπολίτου, τή στιγμή αὐτήν, νά καταθέσω καί τή φωνή τῆς βαθειᾶς καρδί-ας τοῦ διψασμένου καί τραυματισμένου κλήρου καί λαοῦ».
«Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου και Ωρωπού εἶναι μεν νεοσυστατη, ὁ κλῆρος ὄμως καί ὁ λαός τῆς ζοῦν τήν ποιμαντική τους ὀρφάνια ἐδῶ καί 64 περίπου μῆνες. Ἡ Τοποτηρητεία ἔχει ὅλα τά χαρακτηρι-στικά της κηδεμονίας, μέ κανέναν ὅμως τρόπο δέν θά μποροῦσε νά διεκδικήσει τίς ἀρμοδιότητες τῆς πατρικῆς εὐθύνης καί παρουσίας. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ὁ 74ος Κανών τῆς ἐν Καρχηδόνι Συνόδου ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη ὁ λαός νά μήν κηδεμονεύεται ἐπί μακρόν ἀπό μνημονευόμενο ἐπίσκοπο-διοικητή, ἀλλά νά ποιμαίνεται ἀπό ἐπίσκοπο-πατέρα», συνέχισε ὁ Μητροπολίτης Νικό-λαος.
Ἐπίσης τόνισε: «Μακαριώτατε, ἠ υπερπενταετής καθυστερηση ἀποτελεῖ σκάνδαλο για τη σύγχρονη ἐκκλησιαστική ἱστορία μας. Δέν εἶναι δική μας αρμοδιότητα οὔτε καθῆκον τῆς στιγμῆς νά ἀναζητήσουμε αἴτια, ἐξηγήσεις ἡ ἐνόχους γι’ αὐτό. Εἶναι ὅμως τῆς στιγμῆς νά δοξάσουμε τον Κύριο πού «ἐξήγαγεν ἠμᾶς εἰς ἀναψυχήν».
«Σεβασμιώτατε, ὀ πιστός λαός και η κοινωνία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-ως Κηφισιας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωπού Σᾶς ὑποδέχονται μέ πολύ σεβασμό, με-γάλη ἀγάπη ἀλλά καί τεράστιες προσδοκίες. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θεώρησε πώς ὁ καταλληλότερος γιά νά διαποιμάνει αὐτήν τήν Ἐπαρχία ἦταν ἡ Σεβασμιότητά Σας. Καί ὁ Θεός δέν παρεμπόδισε αὐτή τήν πράξη καί ἀπόφασή της. Ἤδη πρῶτος Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπός της θεοσώστου αὐτῆς Ἐπαρχίας ἐπελέγητε Ἐσεῖς, ὁ πρῶτος μέχρι τῆς ἐκλογῆς Σᾶς πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου της», πρόσθεσε ὁ κ. Νικό-λαος.
Κλείνοντας, τόνισε: «Ὁ Θεός νά Σάς στηριζει, ἠ χάρη Τού νά Σάς επισκιαζει και οι πολλές και μεγάλες ευλογιες Του να ἐπιβεβαιώνουν την παρουσία Του στη ζωή καί τή διακονία Σας. Ἡ Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωπού εὐχόμαστε νά ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἀγάπη Σας, τή με-γάλη χαρά Σας, τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ γιά Σᾶς καί ὄλους μας μαζί Σας. «Δεῦτε ἀριστήσατε». Ἐπιτρέψτε μου νά τό παρερμηνεύσω. Δῶστε τόν καλύτερο, τόν ἄριστο, ἑαυτό Σας. Τό χρειαζόμαστε, τό περιμένουμε, Σᾶς τό εὐχόμαστε».
Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας κ. Κύριλλος, στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του, μεταξύ ἄλλων τόνισε: «Σέ εὐχαριστῶ Δέσποτα, Κύριέ μου, πού μολονότι εἶμαι ἀνάξιος μέ ἔκανες ἱερουργό τῶν μυστηρίων σου καί κήρυκα τῆς ἀληθείας σου. Αὐτή ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν τιμία ψῆφο τῶν ἀδελφῶν ἀρχιερέων μέ ἀνέδειξε τόν ἐλάχιστο Ἐπίσκοπο καί Ποιμένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας…Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μέ ὁδήγησε στόν ἱερό τούτου μη-τροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, καί διά τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμου μέ ἐνθρονίζει σήμερα στόν ὑψηλό τοῦτο θρόνο γιά νά ποιμάνω στό ἑξῆς, τό λογικό του Κυρίου μᾶς ποίμνιο τῆς τοπικῆς ταύτης Ἐκκλησίας».
Τέλος, ὁ κ. Κύριλλος τόνισε: «Εὐλογημένοι Χριστιανοί πού ζεῖτε στήν Κηφισιά καί στούς ἄλλους δήμους τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, καί σᾶς ἐνώνει ἡ πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό ἀκούσατε τοῦ Ἐπισκόπου σας: «Ὅπου συνάγονται οἱ πιστοί ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Χριστός ἐν μέσω αὐτῶν, καί ὅπου βρί-σκεται ὁ Χριστός ἐν μέσω τοῦ λαοῦ του, ἐκεῖ πραγματοποιεῖται γνησία ἐκκλησιαστική σύναξη. Αὐτή ἡ εὐλογημένη σύναξη τοῦ πλῆθους πραγματοποιεῖται σήμερα ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας ἀγαπητοί, εἶναι ὄμως ἀπόλυτη ἀνάγκη νά διαρκέσει γιά πάντα…Δέν πρέπει νά ἐξαντληθεῖ σέ μία τυ-πική ὑποδοχή τοῦ νέου Ἐπισκόπου, σέ κάτι πού γίνεται μία φορά καί δέν ἐπαναλαμβάνεται ξανά! Ἄν θέλουμε πράγματι νά εἴμαστε ἐκκλησία Χριστοῦ καί Μέλη τοῦ Ἀναστάντος σώματός του, πρέπει νά παραμείνουμε ἅπαντες συ-νηγμένοι ἐπί τό αὐτό. Ἔστω καί ἄν προσωρινῶς καί σωματικῶς χωριζόμεθα ἀπό τίς ἀνάγκες τοῦ ἐφήμερου βίου, ποτέ δέν πρέπει νά μᾶς συμπήξει ἡ μέριμνα οὐτοσῶστε νά λησμονήσουμε πού πράγματι ἀνήκουμε. Τίποτε δέν πρέπει νά σταθεῖ ἱκανό νά μᾶς χωρίσει ἀπό τό ζωηφόρο σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», τόνισε ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Προβολή ταινίας

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΩΡΑ 7 μ.μ.

ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

http://www.agstefanos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1341&Itemid=203

Ἐνθρόνιση Πρώτου Μητροπολίτου ΚηφισίαςΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
κ.κ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΧΑΡΑ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Ἀγρυπνία 11ης Ἰουνίου


Tὴν Τετάρτη τὸ βράδι 10 Ἰουνίου
9.00 μ.μ. – 01.00 π.μ.
θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς
Εἰκόνος τῆς Παναγίας
τοῦ «Ἄξιόν ἐστι»
&
τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ