Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικὸς Ἐπιστήμων 


Παρακολούθησα τὸ Σάββατο 12.10.2013 τὴν Ἡμερίδα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων γιὰ τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία τῶν Ἀνθρωπιστικῶν μαθημάτων (Νέων Ἑλληνικῶν, Θρησκευτικῶν, Ἱστορίας) τῆς Δημοτικῆς καὶ τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Τὰ συναισθήματά μου εἶναι ἀναμικτα ἀπὸ τὴ γενικὴ εἰκόνα ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν Παιδεία μας. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ θλίβομαι γιὰ τὸ ἀξιακὸ ὑπόβαθρο καὶ τὸ ἀφελληνισμένο καὶ ἀποχριστιανοποιημένο περιεχόμενο ὁρισμένων διδακτικῶν ἐγχειριδίων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ διαπιστώνω ὅτι ὅταν γίνεται ἀγώνας μὲ τεκμηρίωση καὶ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα, τότε μπορεῖ νὰ ἀποσυρθεῖ ἕνα προβληματικὸ βιβλίο. Παράδειγμα τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς Γ΄ Λυκείου τοῦ 2002, ποὺ ἀποσύρθηκε ἀμέσως καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ σημερινό, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐπιστημονικῶς καὶ ἐθνικῶς ἀξιοπρεπές. Ἐξ ἄλλου χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ..... συνωστισμένου βιβλίου τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ, τὸ ὁποῖο ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἕνα πολὺ καλύτερο, τὸ ἰσχῦον σήμερα. Προηγήθηκε ἡ ἔντονη διαμαρτυρία τῶν Πανελλήνων καὶ ὁ μεθοδικὸς ἐντοπισμὸς τῶν σφαλμάτων ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Τὰ καλὰ βιβλία ὑπάρχουν, ἀλλὰ φοβοῦμαι ὅτι ἀποτελοῦν μειοψηφία. Κατὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων τὸ 2003 ἐμφανίσθηκαν εἰδικὰ στὸ Δημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο ἀπαράδεκτες «ἐκσυγχρονιστικὲς» ἀντιλήψεις ποὺ πληγώνουν τὸν ψυχισμὸ τῶν παιδιῶν μας, τὰ ἀποκόπτουν ἀπὸ τοὺς χυμοὺς τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας καὶ ἀπὸ τοὺς ἥρωες τῆς Ἱστορίας μας, τὰ στεροῦν ἀπὸ πρότυπα ἱκανὰ νὰ τοὺς δώσουν ἐλπίδα καὶ ἀγωνιστικότητα καὶ τοὺς ἀποκοιμίζουν μὲ νανουρίσματα γιὰ χταπόδια! Οἱ μεγάλοι λογοτέχνες μας ἔχουν συρρικνωθεῖ ἢ ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὰ λογοτεχνικὰ κείμενα τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου. Ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ κείμενα ἀκατάλληλα γιὰ τὴν παιδικὴ καὶ προεφηβικὴ ἡλικία, ἀπὸ συνταγὲς χρήσης καφετιέρας ἢ ἀπὸ ἐντελῶς ἄγνωστους πεζογράφους, οἱ ὁποῖοι ἐπελέγησαν λόγω «προοδευτικῶν» ἰδεῶν. Ὁ «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ σχεδὸν ἔχει ἐξαφανισθεῖ. Μὲ διάφορες ἀνυπόστατες δικαιολογίες τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, ποὺ ἔχει πλέον καταργηθεῖ, ἀφήρεσε τὸ θαυμάσιο αὐτὸ πατριωτικό, χριστιανικὸ καὶ πανανθρώπινο μήνυμα Ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου. Οἱ ἔφηβοί μας, στὴν ἡλικία ποὺ διαπλάθουν ἦθος καὶ χαρακτήρα, δὲν θὰ μάθουν τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο τῆς πατρίδας μας, διότι κάποιοι ἐγκέφαλοι τὸν θεωροῦν ξεπερασμένο καὶ ... ἀσύμβατο μὲ τὴ μοντέρνα καὶ μεταμοντέρνα λογική τους! Στὸ Ἀνθολόγιο τοῦ Δημοτικοῦ χλευάζεται ἡ ἱερὴ συνήθεια τῶν Ὀρθοδόξων νὰ περιφέρουν τὸν Ἐπιτάφιο τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Τὸ κείμενο περιγράφει «πῶς πήγαμε βόλτα τὸν Ἐπιτάφιο» καὶ εἰρωνεύεται ὅτι ὁ ἱερεὺς ... δὲν εὕρισκε ἐθελοντὲς γιὰ τὴν περιφορά. Στὴν Ἱστορία παρατηρεῖται διχασμὸς ἀπόψεων καὶ ἑρμηνειῶν μεταξὺ βιβλίου τῆς Γ΄ Γυμνασίου καὶ ἐκείνου τῆς Γ΄ Λυκείου. Τὸ βιβλίο τῆς Γ’ Γυμνασίου, τὸ ὁποῖο χρειάζεται διόρθωση σὲ πολλὰ σημεῖα, εἰρωνεύεται τὴν ὁρκωμοσία τῶν ἀγωνιστῶν ἀπὸ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ καὶ τὴν χαρακτηρίζει φανταστικὸ γεγονός, ἐνῶ τὸ εὐπρεπὲς ἐγχειρίδιο τῆς Γ΄ Λυκείου καταγράφει ὅτι πράγματι στὶς 25 Μαρτίου ὁ Γερμανὸς εὐλόγησε τὸν Ἀγώνα στὴν πλατεία τῆς Πάτρας. Κατὰ τὸ βιβλίο τῆς Γ΄ Γυμνασίου οἱ Κύπριοι ἀγωνίσθηκαν τὸ 1955-59 γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία τῆς Μεγαλονήσου (λάθος!), ἐνῶ τὸ βιβλίο τῆς Γ΄ Λυκείου ὀρθῶς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀγώνας ἔγινε γιὰ τὴν Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι πολλὰ τὰ παραδείγματα ἰδεολογικῆς φορτίσεως καὶ λανθασμένων μηνυμάτων ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ ὁρισμένα σχολικὰ βιβλία. Ἐδῶ ἁπλῶς παρουσίασα ἐλάχιστα δείγματα. Εἶναι κρίμα νὰ ἀφήνουμε τοὺς νέους μας χωρὶς ἠθικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ μάλιστα σὲ μία περίοδο πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσης. Ἂς δώσουμε στοὺς νέους μας τὴ δυνατότητα νὰ ξεδιψάσουν ἀπὸ τὸ ζείδωρον ὕδωρ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, ἀπὸ τὴ Διαχρονικὴ Συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπὸ τοὺς κλασικούς της λογοτεχνίας μας, ἀπὸ τὴν τεράστια γλωσσική μας κληρονομιά.Θέλουμε παιδεία ἑλληνική, χριστιανικὴ καὶ δημοκρατικὴ μὲ μηνύματα αἰσιοδοξίας γιὰ τοὺς νέους.