Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Αύγουστος στο Άγιον Όρος

                                                       ΑΠΟΨΗ  ΚΕΛΛΙΩΝ  ΚΑΡΥΩΝΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (1)


        
             ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (2)