Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2011
Βίντεο απο τη Συναυλία της 25/9

Θρήνος Παναγίας (Ν.Καρατζή)

        Παπαλάμπραινα (παπα Χρίστος)


                                                  Πουλάκι ξένο (Χρ.Μητροπάνος)


                                              Σαν τα μάρμαρα της πόλης (Χρ.Τσιαμούλης)

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ἐκκλησιασμός


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΛΟ­ΓΟΣ Θʹ.
Πε­ρὶ το
μ κα­τα­φρο­νεῖν τς το Θε­οῦ Ἐκ­κλη­σί­ας κα τν ἁ­γί­ων μυ­στη­ρί­ων.

Παρ᾿ ὅλα αὐτά, λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔρχονται στὴν ἐκκλησία. Τί θλιβερό! Στοὺς χοροὺς καὶ στὶς διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τὶς ἀνοησίες τῶν τραγουδιστῶν τὶς ἀκοῦμε μὲ εὐχαρίστηση. Τὶς αἰσχρολογίες τῶν ἠθοποιῶν τὶς ἀπολαμβάνουμε γιὰ ὦρες, δίχως νὰ βαριόμαστε. Καὶ μόνο ὅταν μιλάει ὁ Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε καὶ ζαλιζόμαστε. Μὰ καὶ στὰ ἱπποδρόμια, μολονότι δὲν ὑπάρχει στέγη γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς θεατὲς ἀπὸ τὴ βροχή, τρέχουν οἱ περισσότεροι σὰν μανιακοί, ἀκόμα κι ὅταν βρέχει ραγδαῖα, ἀκόμα κι ὅταν ὁ ἄνεμος σηκώνει τὰ πάντα. Δὲν λογαριάζουν οὔτε τὴν κακοκαιρία οὔτε τὸ κρύο οὔτε τὴν ἀπόσταση. Τίποτα δὲν τοὺς κρατάει στὰ σπίτια τους. Ὅταν, ὅμως, πρόκειται νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, τότε καὶ τὸ ψιλόβροχο τοὺς γίνεται ἐμπόδιο. Κι ἂν τοὺς ρωτήσεις, ποιὸς εἶναι ὁ Ἀμὼς ἢ ὁ Ὀβδιού, πόσοι εἶναι οἱ προφῆτες ἢ οἱ ἀπόστολοι, δὲν μποροῦν ν᾿ ἀνοίξουν τὸ στόμα τους. Γιὰ τ᾿ ἄλογα, ὅμως, τοὺς τραγουδιστὲς καὶ τοὺς ἠθοποιοὺς μποροῦν σὲ πληροφορήσουν μὲ κάθε λεπτομέρεια. Εἶναι κατάσταση αὐτή;

Γιορτάζουμε μνῆμες ἁγίων, καὶ σχεδὸν κανένας δὲν παρουσιάζεται στὸ ναό. Φαίνεται πὼς ἡ ἀπόσταση παρασύρει τοὺς χριστιανοὺς στὴν ἀμέλεια· ἢ μᾶλλον ὄχι ἡ ἀπόσταση, ἀλλὰ ἡ ἀμέλεια μόνο τοὺς ἐμποδίζει. Γιατί, ὅπως τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀγαθὴ προαίρεση καὶ ζῆλο νὰ κάνει κάτι, ἔτσι καὶ τὸν ἀμελῆ, τὸν ρᾴθυμο καὶ ἀναβλητικὸ ὅλα μποροῦν νὰ τὸν ἐμποδίσουν.

Οἱ μάρτυρες ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Ἀλήθεια, κι ἐσὺ λογαριάζεις μία τόσο μικρὴ ἀπόσταση; Ἐκεῖνοι θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὸ Χριστό, κι ἐσὺ δὲν θέλεις οὔτε λίγο νὰ κοπιάσεις; Ὁ Κύριος πέθανε γιὰ χάρη σου, κι ἐσὺ Τὸν περιφρονεῖς; Γιορτάζουμε μνῆμες ἁγίων, κι ἐσὺ βαριέσαι νὰ ἔρθεις στὸ ναό, προτιμώντας νὰ κάθεσαι στὸ σπίτι σου; Καὶ ὅμως, πρέπει νὰ ἔρθεις, γιὰ νὰ δεῖς τὸ διάβολο νὰ νικιέται, τὸν ἅγιο νὰ νικάει, τὸ Θεὸ νὰ δοξάζεται καὶ τὴν Ἐκκλησία νὰ θριαμβεύει.

«Μὰ εἶμαι ἀμαρτωλός», λές, «καὶ δὲν τολμῶ ν᾿ ἀντικρύσω τὸν ἅγιο». Ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶσαι ἁμαρτωλός, ἔλα ἐδῶ, γιὰ νὰ γίνεις δίκαιος. Ἢ μήπως δὲν γνωρίζεις, ὅτι καὶ αὐτοὶ ποὺ στέκονται μπροστὰ στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, ἔχουν διαπράξει ἁμαρτίες; Γι᾿ αὐτὸ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς νὰ ὑποφέρουν καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ κάποια πάθη, ὥστε νὰ κατανοοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ νὰ συγχωροῦν τοὺς ἄλλους.

«Ἀφοῦ, ὅμως, δὲν τήρησα ὅσα ἄκουσα στὴν ἐκκλησία», θὰ μοῦ πεῖ κάποιος, «πῶς μπορῶ νὰ ἔρθω πάλι;». Ἔλα νὰ ξανακούσεις τὸν θεῖο λόγο. Καὶ προσπάθησε τώρα νὰ τὸν ἐφαρμόσεις. Ἂν βάλεις φάρμακο πάνω στὸ τραῦμα σου καὶ δὲν τὸ ἐπουλώσει τὴν ἴδια μέρα, δὲν θὰ ξαναβάλεις καὶ τὴν ἑπόμενη; Ἂν ὁ ξυλοκόπος, ποὺ θέλει νὰ κόψει μία βελανιδιά, δὲν κατορθώσει νὰ τὴ ρίξει μὲ τὴν πρώτη τσεκουριά, δὲν τὴ χτυπάει καὶ δεύτερη καὶ πέμπτη καὶ δέκατη φορά; Κάνε κι ἐσὺ τὸ ἴδιο.

Ἀλλά, θὰ μοῦ πεῖς, σ᾿ ἐμποδίζουν νὰ ἐκκλησιαστεῖς ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ ἐργαστεῖς. Ὅμως δὲν εἶναι εὔλογη καὶ τούτη ἡ πρόφαση. Ἑφτὰ μέρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Αὐτὲς τὶς ἑφτὰ μέρες τὶς μοιράστηκε ὁ Θεὸς μαζί μας. Καὶ σ᾿ ἐμᾶς ἔδωσε ἕξι, ἐνῷ γιὰ τὸν ἑαυτό Του ἄφησε μία. Αὐτὴ τὴ μοναδικὴ μέρα, λοιπόν, δὲν δέχεσαι νὰ σταματήσεις τὶς ἐργασίες;

Καὶ γιατί λέω γιὰ ὁλόκληρη μέρα; Ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε στὴν περίπτωση τῆς ἐλεημοσύνης ἡ χήρα του Εὐαγγελίου, τὸ ἴδιο κάνε κι ἐσὺ στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς μιᾶς μέρας. Ἔδωσε ἐκείνη δυὸ λεπτὰ καὶ πῆρε πολλὴ χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Δάνεισε κι ἐσὺ δυὸ ὧρες στὸ Θεό, πηγαίνοντας στὴν ἐκκλησία, καὶ θὰ φέρεις στὸ σπίτι σου κέρδη ἀμέτρητων ἡμερῶν. Ἂν ὅμως δὲν δέχεσαι νὰ κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ᾿ αὐτή σου τὴ στάση χάσεις κόπους πολλῶν ἐτῶν. Γιατὶ ὁ Θεός, ὅταν περιφρονεῖται, γνωρίζει νὰ σκορπίζει τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώνεις μὲ τὴν ἐργασία τῆς Κυριακῆς.

Μὰ κι ἂν ἀκόμα ἔβρισκες ὁλόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο ἀπὸ χρυσάφι καὶ ἐξ αἰτίας του ἀπουσίαζες ἀπὸ τὸ ναό, θὰ ἦταν πολὺ μεγαλύτερη ἡ ζημιά σου· καὶ τόσο μεγαλύτερη, ὅσο ἀνώτερα εἶναι τὰ πνευματικὰ ἀπὸ τὰ ὑλικά. Γιατί τὰ ὑλικὰ πράγματα, κι ἂν ἀκόμα εἶναι πολλὰ καὶ τρέχουν ἄφθονα ἀπὸ παντοῦ, δὲν τὰ παίρνουμε στὴν ἄλλη ζωή, δὲν μεταφέρονται μαζί μας στὸν οὐρανό, δὲν παρουσιάζονται στὸ φοβερὸ ἐκεῖνο βῆμα τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ πολλὲς φορές, καὶ πρὶν ἀκόμα πεθάνουμε, μᾶς ἐγκαταλείπουν. Ἀντίθετα, ὁ πνευματικὸς θησαυρὸς ποὺ ἀποκτοῦμε στὴν ἐκκλησία, εἶναι κτῆμα ἀναφαίρετο καὶ μᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ.

«Ναί, ἀλλὰ μπορῶ», λέει κάποιος ἄλλος, «νὰ προσευχηθῶ καὶ στὸ σπίτι μου». Ἀπατᾷς τὸν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε. Βεβαίως, εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχηθεῖς καὶ στὸ σπίτι σου· εἶναι ἀδύνατον ὅμως νὰ προσευχηθεῖς ἔτσι, ὅπως προσεύχεσαι στὴν ἐκκλησία, ὅπου ὑπάρχει τὸ πλῆθος τῶν πατέρων καὶ ὅπου ὁμόφωνη κραυγὴ ἱκεσίας ἀναπέμπεται στὸ Θεό. Δὲν σὲ ἀκούει τόσο πολὺ ὁ Κύριος ὅταν Τὸν παρακαλεῖς μόνος σου, ὅσο ὅταν Τὸν παρακαλεῖς ἑνωμένος μὲ τοὺς ἀδελφούς σου. Γιατὶ στὴν ἐκκλησία ὑπάρχουν περισσότερες πνευματικὲς προϋποθέσεις ἀπ᾿ ὅσες στὸ σπίτι. Ὑπάρχουν ἡ ὁμόνοια, ἡ συμφωνία τῶν πιστῶν, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, οἱ εὐχὲς τῶν ἱερέων. Γι᾿ αὐτό, ἄλλωστε, οἱ ἱερεῖς προΐστανται τῶν ἀκολουθιῶν· γιὰ νὰ ἐνισχύονται μὲ τὶς δυνατότερες εὐχὲς τοὺς οἱ ἀσθενέστερες εὐχὲς τοῦ λαοῦ, κι ἔτσι ὅλες μαζὶ ν᾿ ἀνεβαίνουν στὸν οὐρανό.

Ὅταν προσευχόμαστε ὁ καθένας χωριστά, εἴμαστε ἀνίσχυροι· ὅταν ὅμως συγκεντρωνόμαστε ὅλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιὸ δυνατοὶ καὶ ἑλκύουμε σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Κάποτε ὁ ἀπόστολος Πέτρος βρισκόταν ἁλυσοδεμένος στὴ φυλακή. Ἔγινε ὅμως θερμὴ προσευχὴ ἀπὸ τοὺς συναγμένους πιστούς, κι ἀμέσως ἐλευθερώθηκε. Τί θὰ μποροῦσε, ἑπομένως, νὰ εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴν κοινὴ προσευχή, ποῦ ὠφέλησε κι αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς στύλους τῆς Ἐκκλησίας;

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Φιλόπτωχο Ταμείο


            Τὸ ἐ­νο­ρι­α­κὸ φι­λό­πτω­χο τα­μεῖ­ο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου (Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου) εἶ­ναι ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­νο­ρι­α­κὰ φι­λο­πτω­χὰ τα­μεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου & Ὠ­ρω­ποῦ καὶ εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νο γι­ὰ κά­θε ἐ­νο­ρί­τη ποὺ ἔ­χει οἰ­αν­δή­πο­τε ἀ­νάγ­κη σὲ ὑ­λι­κή, ἠ­θι­κὴ ἢ ἄλ­λου εἶ­δους βο­ή­θει­α ἢ συμ­πα­ράσταση.

            Ἡ ἐ­νο­ρι­α­κὴ ὁ­μά­δα φι­λο­πτώ­χου δρά­σε­ως τοῦ Να­οῦ μας ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τὶς κυ­ρί­ες

 1. Δρα­κού­λη Βα­σι­λι­κή
 2. Κα­ρα­κων­σταν­τὴ Βα­σι­λι­κή
 3. Δε­βε­ρά­κη Χα­ρί­κλει­α          
 4. Πα­να­γι­ώ­του Ἀγ­γε­λι­κή      
 5. Κου­λου­ψό­υ­ζη Ἀ­να­στα­σί­α
 6. Βα­φει­ά­δου Χρι­στί­να                      
 7. Γι­α­κου­μί­δου Σμα­ρώ            
 8. Ζάγ­κα Πα­ρα­σκευ­ή 
 9. Θε­ο­δώ­ρου Χρυ­σού­λα
 10. Γα­ϊ­τά­νη Χρι­στί­να  

Κα­τὰ τὸ χρο­νι­κὸ δι­ά­στη­μα Ἰ­α­νου­α­ρί­ου – Αὐ­γού­στου 2011
τὸ Φι­λο­πτω­χο Τα­μεῖ­ο τῆς ἐ­νο­ρί­ας σου

 • Εἰ­σέ­πρα­ξε ἀ­πὸ Δω­ρε­ὲς ἐ­νο­ρι­τῶν καὶ ἀ­πὸ τὸ κυ­τί­ο ποὺ βρί­σκε­ται στὸ Να­ό τὸ πο­σὸ τῶν: 1.275 €
 • Πα­ρεῖ­χε βο­η­θή­μα­τα σὲ χρή­ζον­τες ἀ­δελ­φούς μας ὕ­ψους: 3.120 €
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε
  1. τὸ Γη­ρο­κο­μεῖ­ο τῆς πε­ρι­ο­χῆς μας «Νέ­α Θάλ­πη»
  2. τὸ Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας ποὺ στε­γά­ζει Γη­ρο­κο­μεῖ­ο καὶ Ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο
 • Ἀ­πέ­στει­λε κού­τες με ρου­χι­σμό
  1. Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λὴ τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Μα­γα­δα­σκά­ρης (Ἀ­φρι­κή)
  2. Γυ­ναι­κεῖ­ες φυ­λα­κὲς Θη­βῶν
  3. Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας
 • Στή­ρι­ξε δύ­ο παι­δι­ὰ ἐ­νο­ρι­τῶν μας πλη­ρώ­νον­τας τὰ μη­νι­αῖ­α δί­δα­κτρα τοῦ Φρον­τι­στη­ρί­ου Ἀγ­γλι­κῶν τους.
 • Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Πρό­γραμ­μα «Βο­ή­θει­α στὸ Σπί­τι» τοῦ Δή­μου μας, δί­δον­τας ρου­χι­σμό καὶ τρό­φι­μα
 • Συ­νερ­γά­στη­κε ποι­κο­λο­τρό­πως μὲ τὸ Πο­λυι­α­τρεῖ­ο τοῦ Δή­μου μας
 • Πα­ρεῖ­χε σα­κού­λες μὲ τρό­φι­μα τὴν Πα­σχα­λι­νὴ πε­ρί­ο­δο σὲ 30 οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε κα­τά­κοι­τους, ἀ­νήμ­πο­ρους ἢ πτω­χοὺς συμ­πα­τρι­ώ­τες μας
Εἶ­ναι  πράγ­μα­τι πολ­λά!
Ὄ­μω­ς  οἱ ἀ­ναγ­κες στὴν ἐ­νο­ρί­α μας καὶ στὴν πα­τρί­δα μας αὐ­ξά­νον­ται! Τώ­ρα ποὺ ἠ οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­ση ἀγ­γί­ζει κα­θη­με­ρι­νὰ πε­ρισ­σο­τέ­ρους συ­ναν­θρώ­πους μας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἀλ­λὰ καὶ θέ­λου­με σὰν Ἐκ­κλη­σί­α νὰ δη­μι­ουρ­γή­σου­με:

Ἀ­πὸ 1 Ὀ­κτω­βρί­ου ὀρ­γα­νω­νό­μα­στε κα­λύ­τε­ρα καὶ ἔτ­σι:

 • Θὰ προ­σφέ­ρου­με σι­σί­τι­ο φα­γη­τοῦ κά­θε Δευ­τέ­ρα
 • Θὰ λαμ­βά­νου­με καὶ θὰ δί­δου­με ρου­χι­σμὸ κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ μόνο

ΚΥ­ΡΙ­Α­ΚΗ

ΠΑ­ΡΑ­ΔΟΣΗ-
ΠΑ­ΡΑ­ΛΑ­ΒΗ
ΡΟΥ­ΧΩΝ

10.30 -12.00

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ

ΣΙ­ΣΙ­ΤΙ­Ο
11.00 – 13.00


Βο­η­θή­στε μας
            Ἂν γνω­ρί­ζε­τε κά­ποι­ον συ­νάν­θρω­πο μας ποὺ ἔ­χει ἀ­νάγ­κη βο­η­θεί­ας,  ἐ­νη­με­ρῶ­στε το­ν  ὅ­τι ἡ ἐ­νο­ρί­α του τὸν πε­ρι­μέ­νει νὰ τὸν ἀ­κού­σει καὶ νὰ τοῦ συμ­πα­ρα­στα­θεῖ. 
            Μπο­ρεῖ­τε καὶ ἐ­σεῖς νὰ μᾶς ἐ­νη­με­ρώ­σε­τε σχε­τι­κά.
Ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μὲ τις κυ­ρί­ες τοῦ Φι­λο­πτώχου κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ με­τὰ τὴν Θ. Λει­τουρ­γί­α. 
Γι᾿ αὐ­τὸ χτυ­πά­με τὴν πόρ­τα καὶ τῆς δι­κῆς σου καρ­διᾶς !!
Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ὅ­λους τοὺς ἐ­νο­ρί­τες
 • γι­ὰ τὴν συμ­πα­ρα­στά­σή τους στὸ ἔρ­γο τοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου
 • γι­ὰ τὴν προ­μή­θει­α τῶν ῥού­χων
 • γι­ὰ τὴν συμ­με­το­χή σας στὶς ἀν­θρω­πι­στι­κὲς ἀ­πο­στο­λὲς τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • γι­ὰ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ συν­δρο­μή σας στὸν Ἔ­ρα­νο τῆς Ἀ­γά­πης, καὶ στὸ κου­τί τοῦ Φι­λο­πτώχου Τα­μεί­ου

Νὰ εὔ­χε­σθε τὸ ἔρ­γο τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τὸ δι­κό σας ἔρ­γο, νὰ αὐ­ξά­νει καὶ νὰ πι­ά­νει τό­πο.

Ὁ πρό­ε­δρος τοῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου

Πρε­σβύ­τε­ρος
Χρυσοβαλάντης Θ. Θεοδώρου