Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Προσκλητήριον Κάλεσμα

Πολὺ ἀγαπητοί μας ἐνορίτες καὶ φίλοι τῆς Ἐνορίας μας, ὅπως γνωρίζετε ὁ μοναδικὸς ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Δήμου μας βρίσκεται ἐδῶ καὶ τέσσερα περίπου χρόνια ὑπὸ ἀνοικοδόμηση.
Ἕνας Ναὸς συνάγει ὅλο τὸ πιστὸ πλῆρωμα τῆς ἐνορίας καὶ πολλαπλασιάζει τὴν κάθε χαρὰ ὅπως μειώνει καὶ τὴν κάθε λύπη. Καὶ αὐτὸ διότι ὁ χαρακτῆρας τῆς ἐνορίας εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνει ἐκκλησιολογικός. Αὐτὸ σημαῖνει ὅτι ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ δὲν εἶναι κτῆμα κανενός, ἀλλὰ ὅλων μας. Ὅπως σοφὰ γράφουν οἱ ἅγιοι πατέρες «σήμερον ἐμοῦ, αὔριον ἑτέρου, οὐδέποτε οὐδενός».
Ἔχουμε χρέος ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ παραδώσουμε στὰ παιδιά μας ὅπως ἔκαναν καὶ οἱ παπποῦδες μας Ἐκκλησιὰ γιὰ νὰ λατρεύουμε ὅλοι τὸν κοινό Θεό μας. Θεὸ ποὺ βρέχει τὸ ἵδιο νερὸ γιὰ δικαίους καὶ ἀδίκους· γιὰ ἁμαρτωλοὺς καὶ ἁγίους. Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι ὁ καρπὸς τῶν κόπων ἑνός, ἀλλὰ ὅλων. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅλοι θὰ τὸν χαίρονται.
Εὐλογημένοι Χριστιανοί, πετραδάκι πετραδάκι θὰ χτίσουμε τὴν ἐκκλησία μας. Ἔχουμε χρέος στὸ ἔνδοξο παρελθόν τῶν προγόνων μας. Ἔχουμε χρέος στὸ ἐλπιδοφόρο μέλλον τῶν παιδιῶν μας ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ ἀποπνευματοποιήσουν, γκρεμίζοντας κάθε ἱερὸ ἀπὸ τὴν ἱερὴ ψυχή τους.
Τὸ ἔργο εἶναι τοῦ λαοῦ. Δίχως φατριασμοὺς καὶ πολιτικὲς ἐξάρσεις. Δίχως τὸ «ἐμεὶς καὶ τὸ ἐσείς». Δίχως ἐγωισμοὺς καὶ αὐτοπροβολές.
Τὴν χάρη Του ὁ Θεὸς θὰ τὴν δώσει ὅπου δεῖ ταπείνωση καὶ ὁμόνοια. Ὅπου τὸ κάθε ἐγὼ θὰ ἐργάζεται καὶ θὰ συγχωρεῖ τὸν πλησίον ἀδελφό. Ὅπου τὸ αἴσθημα ὅτι ὁ ὀβολός, εἶναι ἱερός.
Θὰ καλέσω καὶ θὰ προσκαλέσω ὅλους μας στὸ ξεκίνημα ἑνὸς ταπεινοῦ καὶ ταυτόχρονα μεγαλειώδους ἀγῶνα. Ἑνὸς ἀγῶνα ποὺ ἑντὸς οἰκονομικῆς παρακμῆς θὰ ἀποδώσει ἕνα ἔργο ἁγιασμοῦ ὅλων μας. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε στὸ κάλεσμα αὐτὸ! Ἡ Παναγία ἂς ἐνισχύσει ὅλους μας στὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ της. Ἀμήν!

Μὲ πολὺ ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

Ὁ προεδρὸς τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς ἈνεγέρσεωςΠρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου